Załączniki do naszej pracy magisterskiej można umieścić w aneksie. Można, ponieważ nie każda praca tego wymaga. Czasami bibliografia wyczerpuje wszystkie wykorzystane źródła, a innych nie ma, albowiem nie były potrzebne.

Załóżmy jednak, że przygotowanie aneksu jest uzasadnione. Co powinien zawierać? Generalnie chodzi o to, by znalazły się w nim materiały związane z pracą, ale nie będące jej integralną częścią. Stąd postulat, by aneksy stanowiły odrębną całość – z własnym spisem treści oraz oddzielną numeracją stron.

W aneksach z reguły umieszcza się kwestionariusze z ankiet, fotografie, raporty z obserwacji, schematy, mapy i tym podobne. Dokumenty trzeba dołączyć do pracy wówczas, gdy odegrały istotną rolę – chcemy na przykład dowieść, że nasza analiza tychże była obiektywna. Wszystkie wymienione na początku aneksu załączniki powinny mieć swój numer i tytuły.

Ze względu na swoją autonomię aneks dodaje się na samym końcu pracy, po bibliografii. Jeśli w pracy do numeracji stron użyto cyfr arabskich, w aneksie warto użyć rzymskich. Długość aneksu nie powinna przekraczać jednej trzeciej objętości właściwej pracy.