Czym jest windykacja?

Windykacja to pojęcie, z którym bardzo często możemy się spotkać przy różnego rodzaju działaniach związanych z przedsiębiorstwem i jego prowadzeniem. Nie każdy jednak wie, czym jest windykacja – warto więc zasięgnąć nieco więcej informacji w tym temacie. Samo słowo windykacja wywodzi się z języka łacińskiego i można stwierdzić, że chodzi tutaj przede wszystkim o dochodzenie swoich praw do rzeczy lub zapłaty, co odbywa się w sposób określony w przepisach. W związku z tym, wiemy już, że celem windykacji jest odzyskanie należności (pieniędzy lub rzeczy), a charakter takiego działania jest zgodny z obowiązującym prawem. Z reguły wyróżnia się dwa rodzaje windykacji. Wtedy mowa jest najczęściej o windykacji miękkiej (inaczej mówiąc polubownej) oraz windykacji twardej (inaczej mówiąc sądowej).

Czym te rodzaje się od siebie różnią? Przede wszystkim chodzi o wykorzystywane narzędzia, jakimi w obu przypadkach posługuje się windykator. I tak, narzędziami windykacji miękkiej są głównie:

  • przypomnienia o dokonaniu zapłaty,
  • wezwania do zapłaty/zapłaty z notami odsetkowymi.

Jeżeli natomiast chodzi o windykację twardą to nie bez powodu określa się ją również mianem sądowej. Z reguły postępowanie sądowe jest opcją w momencie, gdy proces windykacji miękkiej po prostu nie przynosi zamierzonych efektów. Przy tym wszystkim warto pamiętać, że istnieją jeszcze inne narzędzia i metody, nieco bardziej nowoczesne, takie jak na przykład wystawianie opinii o dłużniku, czy to w mediach społecznościowych, czy też na przykład na jego własnej stronie internetowej. Tego typu działanie ma dziś bowiem sporą moc oddziaływania i może okazać się niezwykle skuteczne.

Kto może skorzystać z windykacji?

Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta: każdy. Wszak dochodzenie swoich praw i odzyskiwanie należności za wykonane usługi może dotyczyć każdego. Mowa tutaj więc zarówno o zwykłym obywatelu, ale również o różnego rodzaju – mniejszych czy większych – przedsiębiorstwach. Głównie dlatego warto jest wiedzieć nieco więcej o samym procesie windykacji, gdyż może się okazać, że będziemy zmuszeni samemu z niej skorzystać. Dodatkowo, bardzo ważne jest również to, na jakim etapie rozpocznie się proces windykacji – im wcześniej, tym lepiej, gdyż wcześniej rozpoczęta windykacja ma zdecydowanie większe szanse na powodzenie. Z reguły, pierwszym etapem windykacji jest powstanie zobowiązania, które zazwyczaj wynika z nieopłaconych faktur czy braku zapłaty za wykonane pracy we wcześniej ustalonym terminie.

Kolejny etap to postępowanie polubowne, a jeżeli ono nie będzie skuteczne to z reguły dochodzi do postępowania sądowego. Jego celem jest uzyskanie tak zwanego tytułu egzekucyjnego, który stanowi podstawę do dalszego ubiegania się o odzyskanie długu. Dalej mamy jeszcze postępowanie klauzulowe oraz egzekucyjne. To pierwsze odbywa się na wniosek wierzyciela, a niekiedy także z urzędu. Jego celem jest uzyskanie klauzuli wykonalności, które może stanowić podstawę do egzekucji komorniczej. Z kolei postępowanie egzekucyjne ma na celu egzekucję zadłużenia, a co za tym idzie interwencją komornika w celu egzekucji wierzytelności.

https://supportme.pl/obsluga-placowa/ adwokat rozwody katowice