Dlaczego windykacja jest potrzebna?

Proces windykacji to coś, z czym można spotkać się stosunkowo często – na pewno dochodzi do niego wszędzie tam, gdy ktoś jest komuś coś winny. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale także różnego rozmiaru firm, a więc zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Windykacja to bowiem nic innego jak pewien zbiór czynności prawnych, procesowych i faktycznych, których celem jest doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania, jakie wcześniej zaciągnął wobec wierzyciela. Wyróżnia się dwa rodzaje windykacji: miękką oraz twardą. Wiele osób zastanawia się, czy i dlaczego windykacja jest potrzebna. Tymczasem proces ten znany jest od wieków i wszystkie osoby, które dochodzą swoich długów nie mają wątpliwości, że windykacja jest bardzo potrzebna. Często jest to bowiem jedyny i najbardziej skuteczny sposób na to, aby odzyskać swoje należności.

Trzeba jednak przy tym pamiętać, aby zabrać się za dochodzenie swoich praw jak najszybciej, gdyż istnieje coś takiego jak instytucja przedawnienia długu, w ramach której znacznie trudniej jest dochodzić należności. Wynika to z prostego faktu, że jeśli w odpowiednim czasie nie podejmiemy odpowiednich działań, by dług wyegzekwować to wiele tracimy. Chodzi tutaj przede wszystkim o nasze możliwości dochodzenia długu. Dodatkowo, także sam dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia długu, przez co uzyskanie wierzytelności stanie się jeszcze bardziej skomplikowane. W związku z tym, nie warto jest czekać na egzekwowanie długu, tym bardziej, że w przypadku niektórych umów czas przedawnienia może wynosić ledwie jeden rok. 

W jaki sposób wyegzekwować dług?

Istnieje kilka sposób na wyegzekwowanie długu – może to odbywać się na kilka różnych sposobów, które różnią się od siebie przede wszystkim ilością poniesionych nakładów (przede wszystkim finansowych, ale nie tylko, bo ważny jest też przecież nasz czas). I tak, wyróżnia się windykację:

  • polubowną,
  • sądowo-egzekucyjną,
  • samodzielną.

W tym pierwszym przypadku wierzyciel liczy przede wszystkim na dobrą wolę dłużnika i motywuje go do spłaty należności lub też nakłania, by podjąć negocjacje i zawarcie ugody. Windykacja polubowna bardzo często jest jedynym wyjściem wierzyciela w sytuacji, gdy mamy do czynienia z przedawnieniem długu. Z reguły w windykacji polubownej wykorzystuje się takie instrumenty jak próby kontaktu, wystosowanie wezwań czy podejmowanie negocjacji. Zaletą tego typu windykacji są z pewnością niskie koszty oraz zachowanie dobrych relacji z dłużnikiem, choć sama skuteczność takich działań nie zawsze jest wysoka i zależy między innymi od tego, jak szybko podejmiemy odpowiednie czynności. Z kolei jeżeli chodzi o windykację sądowo-egzekucyjną to jej celem jest przede wszystkim uzyskanie prawomocnego wyroku, a następnie wyegzekwowanie długu poprzez działania komornika. W związku z tym, mamy tutaj zastosowanie różnego rodzaju środków prawnych takich jak pozew, wystosowanie wezwania czy tytuł egzekucyjny, co z reguły przynosi bardzo dobre efekty. Z drugiej strony, tego typu windykacja to nieco większe koszty, ale też ryzyko znaczącego pogorszenia lub wręcz zerwania dobrych kontaktów z dłużnikiem.

długi osób fizycznych kancelaria adwokacka poznań