Podzielenie pracy magisterskiej na rozdziały jest normą. Rozdział to podstawowa jednostka, wedle której dzieło studenta jest podzielone na części.

Jaka jest optymalna ilość rozdziałów? Przyjmuje się, że typowa praca powinna ich mieć od trzech do pięciu, ale bywa, że liczba ta jest większa. Sporo zależy od tematyki.

Pewne kwestie da się ująć w ramach jednego ustępu, a niektóre aż proszą się o to, by rozbić je na odrębne elementy. Jeśli jako autorzy mamy wątpliwości, jak to rozwiązać, nie bójmy się zapytać promotora o radę.

Układ rozdziałów w pracy musi być logiczny i spójny. Każda kolejna część pracy musi wynikać z poprzedniej.

Także ich długość powinna być zbliżona – będzie to oznaczało, iż student panuje nad strukturą i objętością tekstu. Istotnym kryterium oceny dobrze napisanego rozdziału jest jego wyłączność.

Chodzi o to, by w jednej części pracy skupiać się na jednym, konkretnym zagadnieniu. Nie powinno ono być znowu omawiane w innym rozdziale.

Taka sytuacja świadczy o braku uporządkowania i słabych umiejętnościach planowania tekstu.

naukowe.waw.pl