Znaczenie wstępu dla wysokiej jakości pracy magisterskiej jest bardzo duże, z czego nie wszyscy studenci zdają sobie sprawę. To, że wstęp się pojawia jest niejako naturalne – wszak każdy większy tekst, każda publikacja naukowa musi go posiadać. Zawarte w nim zostają konieczne informacje dotyczące pracy, jej założeń, celów badawczych, stawianych hipotez oraz przyjętych metod ustalania stanu faktycznego. Warto napisać wstęp z pewnym polotem, a wręcz publicystycznym zacięciem, bo powinien on również zachęcić czytelnika do zapoznania się z treścią pracy. Ta swoista „marketingowa” funkcja jest często pomijana, a naprawdę nie ma się czego bać.

Jak długi powinien być dobry wstęp? Brak w tej materii sztywnych reguł. Zazwyczaj zależy to od objętości całej pracy i spektrum poruszanych zagadnień. Wydaje się, że trzy strony A4 to uczciwa ilość. Nie opłaca się skracać wstępu na siłę, bo zbyt krótki (na przykład na jedną stronę) nie zrobi dobrego wrażenia. Bywa, że promotor powie wprost, ile stron sobie życzy.

Wówczas pozostaje nam spełnić jego oczekiwania.

www.skoramed.pl