Innowacyjna gospodarka

Jeden z funduszy unijnych, z których można pozyskiwać środki na określony rodzaj działalności, nazywa się „Innowacyjna gospodarka”. Ogólnie rzecz biorąc, innowacyjność jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, której włodarze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że właśnie od niej zależy przyszłość Europy. Zdaje się, że w dłuższym okresie czasu tylko nowoczesne technologie są w stanie utrzymać Unię na wysokim miejscu w gospodarczych rankingach.

www.city-led.pl

Stary kontynent nie będzie już raczej „tanią fabryką” ani „wielkim spichlerzem”. Owszem, fabryki będą nadal tutaj powstawały, a rolnicy będą zbierali plony z pól, jednak te elementy nie będą w stanie zapewnić nam takiego dobrobytu, do jakiego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Polska, podobnie jak inne kraje Europy Zachodniej i Środkowej, musi skupić się na wypracowywaniu nowych technologii, a możliwe jest to tylko dzięki zwiększeniu funduszy na badania naukowe, w Polsce na wszelkie działania związane z pracami badawczymi przysługuje ulga badawczo – rozwojowa.

W innym wypadku przyszłość Unii Europejskiej nie będzie tak świetlana, jak byśmy tego chcieli.

https://www.tophifi.pl/stereo/zestawy-stereo.html